Auteur: Denise Kunst

VPD en CDA akkoord over vier wethouders

De besprekingen voor een nieuw college voor de gemeente Dongen verlopen voortvarend. ,,We zijn in de afrondende fase’’, melden Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ’s Gravenmoer in een persbericht. Op zaterdag 7 mei wordt het concept-coalitieakkoord eerst voorgelegd aan de inwoners. Maar de partijen hebben al wel een akkoord bereikt over een…

Door Denise Kunst 25 april 2022 0

Ruimte voor Dongen!

Inleiding Voorzitter, graag richt ik mij tot u allen om te spreken over de voorliggende begroting. Ruimte voor de toekomst. De titel laat voor de Volkspartij Dongen duidelijk zien dat we ruimte moeten bieden voor de toekomst van de kernen Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen en Dongen-Vaart . Het jaar wat (bijna) achter ons ligt…

Door Denise Kunst 5 november 2021 0

VOLKSPARTIJ DONGEN zet ‘Dongen op 1’

René Jansen lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen Bekendmaking top 3 kieslijst Tijdens de Algemene Leden Vergadering van woensdag 13 oktober hebben de leden van de Volkspartij Dongen groen licht gegeven aan de start van de verkiezingscampagne. Belangrijk onderdeel daarbij is het bekend maken van de top 3 van de nieuwe kieslijst. Als nummer één van de lijst werd…

Door Denise Kunst 13 oktober 2021 0

Verantwoord investeren, voor nu en de toekomst

De gemeenteraad van Dongen bespreekt in twee avonden het investeringsplan van de komende jaren. Helaas is de financiële situatie in Dongen niet rooskleurig. Heel veel gemeenten in ons land hebben daar last van door allerlei oorzaken. Dat mag echter volgens de fractie van de Volkspartij Dongen geen reden zijn om de schuld van onze gemeente…

Door Denise Kunst 17 september 2021 0

Eerste VIPS bijeenkomst! De campagne is gestart.

Twee weken geleden is onze eerste VIPS bijeenkomst geweest. VIPS staat voor Volkspartij Dongen Innoveert, Participeert en Sterkt aan. Met dit programma kunnen onze inwoners kennis maken met de lokale politiek. Zo gaan we onder andere in op onderwerpen als welke rol heeft de landelijke overheid, hoe werkt de gemeente, hoe vorm je een coalitie?…

Door Denise Kunst 10 juni 2021 0

Uitgangspuntennotitie De Cammeleur als vertrekpunt voor betere samenwerkening!

Aanleiding Al voor de opening van de nieuwe Cammeleur wordt er veel werk verzet om de samenwerking tot een succes te maken. In het nieuwe gebouw kwamen immers vier partijen: stichting Donkhuys, Theek5, Kunstpodium en ContourdeTwern. De Cammeleurpartners waren van goede wil, maar de samenwerking kwam niet vanzelf van de grond. Uitgangspuntennotitie De Cammeleur Allerlei…

Door Denise Kunst 27 mei 2021 0

Dongense ontwikkelingen: Trapveldje Hertog Jan & Zonnepanelen

Dongense ontwikkelingen In deze column bespreken we twee lokale ontwikkelingen: het besluit tot aanleg van een trapveldje en de aanleg van een zonnepark waar inwoners in kunnen participeren. Nieuw trapveldje in Dongen – Hoe we lokaal bewegen stimuleren Als Volkspartij Dongen zijn we super blij. Afgelopen donderdag stond op de besluitvormende raadsvergadering een nieuw trapveldje…

Door Denise Kunst 2 april 2021 0

Aftellen en voorbereiden. Onze campagne is gestart!

Woensdag 16 maart 2022 is het zo ver, de gemeenteraadsverkiezingen! De Volkspartij Dongen is een jaar voor die datum al goed op weg in haar voorbereidingen. We tellen af, want er is nog veel te doen voor die datum. Het verkiezingsprogramma is in voorbereiding. Ideeën voor de campagne worden uitgewerkt. Houd onze facebook-pagina in de…

Door Denise Kunst 16 maart 2021 0

Column de Entree

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 25 februari hebben we de invulling en de toekomstige locatie van de Entree besproken. Bij de Entree kun je terecht als je hulpvragen op het gebied van werk, inkomen, onderwijs en zorg. Binnen de Entree werkt de gemeente onder andere samen met IMW, ContourdeTwern, MEE en de SWOD. Afgelopen…

Door Denise Kunst 1 maart 2021 0

Horeca 2 PLUS 12 feesten/partijen voor De Salamander

Voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober staat de bestemmingsplanwijziging van De Salamander op de agenda. Het heeft uiteindelijk ruim 5 jaar geduurd voor het plan er ligt. De Volkspartij Dongen heeft in die tussenliggende tijd meermaals aangedrongen op doorpakken in dit dossier. Ondanks de spanningen die er nu in Dongen heersen over de besluitvorming,…

Door Denise Kunst 30 oktober 2020 0