Dongense ontwikkelingen: Trapveldje Hertog Jan & Zonnepanelen

2 april 2021 0 Door Denise Kunst

Dongense ontwikkelingen

In deze column bespreken we twee lokale ontwikkelingen: het besluit tot aanleg van een trapveldje en de aanleg van een zonnepark waar inwoners in kunnen participeren.

Nieuw trapveldje in Dongen – Hoe we lokaal bewegen stimuleren

Als Volkspartij Dongen zijn we super blij. Afgelopen donderdag stond op de besluitvormende raadsvergadering een nieuw trapveldje tussen DVVC en de Eagle Shelter op het programma.

In ons verkiezingsprogramma van 2018-2022 hebben we al opgenomen dat we graag een extra trapveldje willen realiseren zodat Olympia’6- het Hertog-Jan veld in gebruik kan nemen. Bij de verzelfstandiging van Olympia in 2018 bleek namelijk deze extra veldcapaciteit nodig vanuit KNVB normen en met de realisatie van dit trapveldje komt dit een stuk dichterbij.

Tijdens de begroting van 2020-2023 hebben wij als volkspartij Dongen een motie ingediend om de realisatie van het trapveldje te kunnen versnellen. Deze motie is door de gehele raad aangenomen. Wij zijn super blij dat de gehele raad budget heeft vrij gemaakt om het trapveldje te realiseren. Wij wensen onze wethouder René Jansen en de jongeren die er vast veel gebruik van zullen maken alvast veel plezier voor als het veldje gerealiseerd is.

Zonnepark Tichelrijt – Lokaal investeren in ons Klimaat

Als volkspartij Dongen vinden we het erg belangrijk dat al onze inwoners en instellingen kunnen investeren in een duurzame toekomst. Daarom zijn we erg blij met de definitieve realisatie van het burgerzonnepark Tichelrijt. Op het burgerzonnepark worden 30.000 panelen gelegd, deze zonnepanelen zullen naar verwachting circa 11.325 MWh per jaar opwekken. Hier kunnen heel wat inwoners van duurzame stroom worden voorzien.

Hoe kan je mee doen?

Ticheldelen kosten € 50,- per stuk. Inschrijving staat alleen open voor personen en instellingen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Dongen. Een Ticheldeel van € 50,- geeft recht op rente en terugbetaling, in de vorm van een jaarlijkse uitkering van € 5,- gedurende 15 jaren (de Annuïteit). De opbrengst van de Ticheldelen wordt gebruikt voor de realisatie van Burgerzonnepark Tichelrijt.

Doen jullie ook mee? Voor meer informatie kun je kijken op https://zonneparktichelrijt.nl/