Verantwoord investeren, voor nu en de toekomst

17 september 2021 0 Door Denise Kunst

De gemeenteraad van Dongen bespreekt in twee avonden het investeringsplan van de komende jaren. Helaas is de financiële situatie in Dongen niet rooskleurig. Heel veel gemeenten in ons land hebben daar last van door allerlei oorzaken. Dat mag echter volgens de fractie van de Volkspartij Dongen geen reden zijn om de schuld van onze gemeente onbeperkt op te laten lopen. Ook mag het voor onze fractie geen reden zijn om Dongen “op slot te gooien” en helemaal niet te investeren. Maar wat we investeren, investeren we bewust en verantwoord

De investering in VV Dongen is nodig en verantwoord om de club aan de eisen van de KNVB te kunnen laten voldoen. Investeren in het eerste deel van het verkeersplan ‘s Gravenmoer is hard nodig voor de leefbaarheid in het dorp. Als fractie hebben we wel vragen gesteld waarom de communicatie met de dorpsraad zo moeizaam loopt en toezeggingen uit het verleden nu ineens niet meer gelden.

Een groot deel van toename van de schuldenlast komt door het bouwen van nieuwe scholen. De Volkspartij Dongen ziet echt wel dat er nieuwe scholen gebouwd moeten worden. Daarvoor nemen we ook onze verantwoordelijkheid. Alleen moeten er ook keuzes gemaakt worden. Er is immers niet voldoende budget om alle ambities te realiseren.

De fractie van de Volkspartij Dongen is voor integrale kindcentra, dus onderwijs en kinderopvangorganisaties onder 1 dak.

Alleen zijn wij van mening dat het niet te verantwoorden valt richting bijvoorbeeld ons verenigingsleven dat de gemeente wil gaan investeren in commerciële ruimten.

Dat is dan ook de reden dat we tijdens de vorige raadsvergadering de volgende ideeën hebben genoemd om de risico’s voor de gemeente sterk te verminderen: kinderopvangorganisaties gaan zelf betalen voor de bouw van hun deel van de huisvesting in het gebouw of ze sluiten een huurovereenkomst tussen de betrokken partijen voor een duur van minimaal 10 jaar.

Kortom, de Volkspartij Dongen wil graag investeren in Dongen, maar alleen als dat verantwoord en duurzaam kan!

Namens de fractie van de Volkspartij Dongen,

Denise Kunst