Uitgangspuntennotitie De Cammeleur als vertrekpunt voor betere samenwerkening!

27 mei 2021 0 Door Denise Kunst

Aanleiding

Al voor de opening van de nieuwe Cammeleur wordt er veel werk verzet om de samenwerking tot een succes te maken. In het nieuwe gebouw kwamen immers vier partijen: stichting Donkhuys, Theek5, Kunstpodium en ContourdeTwern. De Cammeleurpartners waren van goede wil, maar de samenwerking kwam niet vanzelf van de grond.

Uitgangspuntennotitie De Cammeleur

Allerlei factoren zorgden ervoor, dat eind vorig jaar de Cammeleurpartners de opdracht, om te komen tot een toekomstbestendige Cammeleur, terug gaven aan de gemeente. Afgelopen week is de uitgangspuntennotitie die door de gemeente is opgesteld, besproken door de gemeenteraad.

Voor de Volkspartij Dongen is de uitgangspuntennotitie geen eindpunt van een lastig proces, maar een vertrekpunt. Een vertrekpunt om te komen tot een betere, toekomstbestendige Cammeleur die voor alle partijen werkbaar en haalbaar is.

Kunst- en cultuuronderwijs

Kunst en Cultuur zijn voor ons van groot belang. De afgelopen tijd is er binnen het Kunstpodium al veel werk verzet om hun organisatie te vernieuwen, verbeteren en versterken. De uitgangspuntennotitie doet hier geen afbreuk aan en dat willen wij ook zeker niet doen. De zienswijze is helder en duidelijk verwoord en constructief. Het Kunstpodium vraagt in haar zienswijze de korting voor het Kunstpodium te verlagen naar €60K in plaats van de genoemde €100K. De €40K kunnen dan worden ingezet voor behoud van het brede cursusaanbod en/of handhaven van de huidige lestarieven.

In Gilze-Rijen wordt slechts gesubsidieerd op huisvesting. Het aanbod is daar inderdaad veel kleiner, maar de tarieven voor volwassenen zijn gelijk aan die in Dongen. Dit is dan op zijn minst opvallend. We begrijpen dat in één organisatie de kosten niet altijd eenvoudig per locatie te specificeren zijn, maar ons bekruipt wel het gevoel dat de tarieven in Gilze-Rijen mede door Dongense subsidie op dit niveau gehouden konden worden.

Daarbovenop beseffen we ons goed, dat kunst- en cultuureducatie van groot belang is voor ons Dongense DNA. Daarom hebben we voor de overwegingen en uitwerkingen meegegeven, of er gekeken kan worden naar een andere verdeling van de bezuinigingen over de Cammeleurpartners. Zonders ons vast te leggen op de bedragen die ik nu noem, kunnen we ons bijvoorbeeld voorstellen dat €80K door het Kunstpodium te realiseren blijkt (met enige tariefsverhoging binnen Dongen èn Gilze-Rijen) en €20K bij andere partners. Wij vinden, dat alle partners hun verantwoordelijkheid hierin moeten nemen en hier minstens over gesproken moet worden bij de uitwerkingen. Een florerend kunst- en cultuuronderwijs is immers ook in het voordeel van de andere partners in de samenwerking nu en in de toekomst.

Horeca in De Cammeleur

De Volkspartij Dongen ziet ook kansen voor verzelfstandiging van de horeca binnen de Cammeleur. Stichting Donckhuys heeft verwoord in hun zienswijze dat zij de huidige werkwijze in stand willen houden met extra financiële middelen. Echter, wanneer we blijven doen wat we deden, krijgen we wat we kregen. En dat is wat ons betreft juist niet de bedoeling. Wanneer horeca als aparte huurder kan worden gezien in lijn met Kunstpodium, Theek 5 en ContourDeTwern verdwijnen gemengde functies en verbetert het overzicht. De activiteiten die stichting Donckhuys doet voor horeca en beheer kunnen dan ze Daan beter scheiden.

Toekomst

De Volkspartij Dongen hoopt dat alle partners betrokken bij De Cammeleur de uitgangspuntennotitie willen zien als nieuw vertrekpunt en er samen de schouders onder zetten. Met onwillige honden is het lastig hazen vangen. En de haas van een mooie toekomst kunnen we alleen vangen als alle partners meewerken en samenwerken.