Wethouder

Wethouder René Jansen

René Jansen“Dongen is een uniek dorp met karakter. Dat wordt in grote mate bepaald door onze verenigingen. Als geboren en getogen Dongenaar voel ik me nauw betrokken bij onze samenleving. Ik vind het belangrijk dat binnen de sport en cultuur nieuwe ideeën de kans krijgen en dat de gemeente hier actief in mee denkt.”

Portefeuille:

 • Financiën en Belastingen
 • Cultuur (incl. evenementenbeleid)
 • Sport
 • Omgevingswet
 • Klimaat (milieu, afval, natuur, water en energie)
 • Accomodatiebeleid
 • Leefbaarheid, Wijk- en Dorpsraden
 • Inwonerparticipatie
 • Recreatie en Toerisme
 • Dierenwelzijn
 • Project herinrichting Dongedal
 • Project gebiedsvisie ’t Blik
 • Project Multifunctionele Accommodatie (De Cammeleur)