Wethouders

Twee wethouders in bestuursperiode 2022-2026

Wethouder René Jansen

René Jansen DONGEN Jan Stads / Pix4Profs

Wethouder sinds mei 2018.
Raadslid 2010-2018.

Portefeuille:

 • Financieel beleid
 • Lokale belastingen
 • Cultuur
 • Evenementenbeleid
 • Evenementen en vergunningen
 • Sportbeleid en activering
 • Sociaal-cultureel beleid
 • Recreatie en toerisme
 • Grondstoffenbeleid en afval
 • Klimaat, energie en duurzaamheid
 • Beljaart afronding energie-aanpassing
 • Milieubeheer
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Project gebiedsvisie ‘t Blik
 • Kern- of wijkwethouder van: Beljaart, Hoge Akker, Oud Dongen, Centrum

Wethouder Denise Kunst

Denise Kunst ’s Gravenmoer Jan Stads / Pix4Profs

Wethouder sinds mei 2022.
Raadslid 2010-2022.

Portefeuille:

 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Ondersteunend vervoer
 • Welzijn en maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidsbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Zorgvervoer
 • Kern- of wijkwethouder van: ’s Gravenmoer