Fractie

Fractie

De fractie van de Volkspartij Dongen bestaat in de bestuursperiode 2022-2026 uit zeven raadsleden. Sinds deze bestuursperiode is Iris Jansen de fractievoorzitter van de partij. De fractie werkt in duo’s, waardoor u ieder portefeuilleonderdeel bij twee personen ziet staan.

Iris Jansen

Iris Jansen DONGEN Jan Stads / Pix4Profs

Fractievoorzitter sinds 2022 en raadslid sinds 2018.

Assistent-makelaar bij Van de Water Makelaars.

“De jeugd is erg belangrijk maar nog weinig politiek betrokken. Ik wil graag in de gemeente raad met name de jeugd een stem geven. De belangen van alle Dongenaren staan voorop.”

Portefeuille:

 • Financiën en Belastingen
 • Woonbeleid
 • Bouwen (incl. vergunningen en toezicht)
 • Grondbeleid en exploitatie
 • Gemeentelijke gebouwen (exc. sport, cultuur en gemeentehuis)
 • Monumentenbeleid
 • Huisvesting vluchtelingen

Frits Klijs

Frits Klijs Klein-Dongen-Vaart Jan Stads / Pix4Profs

Raadslid sinds 2014.

Teamleider maatvoering en landmeetkunde bij BAM Infra Rail. Actief als jonge huisvader!

“Zorgen voor een duurzaam Dongen voor de komende generaties.”

Portefeuille:

 • Grondstoffenbeleid en afval
 • Klimaat, energie en duurzaamheid
 • Milieubeheer
 • Water en riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar groen en wegen
 • Openbare werken
 • Begraafplaatsen
 • Afronding energieaanpassing Beljaart
 • Handhaving
 • Integrale veiligheid
 • Rampenbestrijding en brandweer
 • Geëscaleerde zorg
 • Dienstverlening

Jorik Bosters

Jorik Bosters DONGEN Jan Stads / Pix4Profs

Raadslid sinds 2022.

Student bestuurskunde en overheidsmanagement

Portefeuille:

 • Cultuur
 • Evenementenbeleid en evenementenvergunningverlening
 • Sportbeleid en activering
 • Sport- en cultuuraccomocaties
 • Sociaal-cultureel beleid
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentehuis
 • Water en riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar groen en wegen
 • Openbare werken
 • Begraafplaatsen
 • Economische zaken e acquisitie
 • Bedrijvenloket en accountmanagement
 • Bedrijventerreinen
 • Ondernemersklimaat

Gert-Jan van Broekhoven

Gert-Jan van Broekhoven DONGEN Jan Stads / Pix4Profs

Manager financiën en personeelszaken bij Trahecon.

Raadslid 2014-2018, 2021 –  nu.

Verenigingsscheidsrechter en lid financiële commissie D.V.V.C.  Penningmeester Buurtvereniging De Polder. Hobby trompet spelen. Financiële commissie gemeente Dongen juli 2017 – maart 2022.

“We zullen de financiën goed bewaken zodat er een goede en solide basis is om het geld te kunnen laten rollen voor nieuwe ideëen en versteviging van bestaande plannen. Dat klinkt mij als muziek in de oren”

Portefeuille:

 • Financiën
 • Openbaar onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Handhaving
 • Integrale veiligheid
 • Rampenbestrijding en brandweer
 • Geëscaleerde zorg
 • Dienstverlening

Chantal Kimenai

Chantal Kimenai DONGEN Jan Stads / Pix4Profs

Pedagogisch medewerker kinderopvang.

Raadslid sinds 2022

“Bewoners betrekken bij ontwikkeling van hun woonomgeving, samen kansen zoeken voor een veilige en optimale woongenot.”

Portefeuille:

 • Openbaar onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Welzijn en maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidsbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Participatie en arbeidsmarktbeleid
 • Armoedebeleid
 • Inkomensondersteuning
 • Inclusie
 • Inburgering en integratie

Cees Zwaal

Cees Zwaal DONGEN Jan Stads / Pix4Profs

Assortimentsmanager Koninklijke Luchtmacht. Voorzitter Wijkraad Dongen West 2. Voorzitter werkgroep Verrassend Dongen. Voorzitter De wereld in Dongen.

Raadslid sinds 2018.

“Bewoners betrekken bij ontwikkeling van hun woonomgeving, samen kansen zoeken voor een veilige en optimale woongenot.”

Portefeuille:

 • Cultuur
 • Evenementenbeleid en evenementenvergunningverlening
 • Sportbeleid en activering
 • Sport- en cultuuraccomocaties
 • Sociaal-cultureel beleid
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentehuis
 • Economische zaken e acquisitie
 • Bedrijvenloket en accountmanagement
 • Bedrijventerreinen
 • Ondernemersklimaat

Esra Citak – Türkyilmaz

Esra Citak-Türkyilmaz DONGEN Jan Stads / Pix4Profs

Docent economie Cambrure College.

Raadslid sinds 2022.

“Bewoners betrekken bij ontwikkeling van hun woonomgeving, samen kansen zoeken voor een veilige en optimale woongenot.”

Portefeuille:

 • Woonbeleid
 • Bouwen (incl. vergunningen en toezicht)
 • Grondbeleid en exploitatie
 • Gemeentelijke gebouwen (exc. sport, cultuur en gemeentehuis)
 • Monumentenbeleid
 • Huisvesting vluchtelingen
 • Welzijn en maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidsbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Participatie en arbeidsmarktbeleid
 • Armoedebeleid
 • Inkomensondersteuning
 • Inclusie
 • Inburgering en integratie