Fractie

Fractie

De fractie van de Volkspartij Dongen bestaat in de bestuursperiode 2018-2022 uit zeven raadsleden en één steunfractielid. Sinds deze bestuursperiode is Denise Kunst de fractievoorzitter van de partij.

Denise Kunst – van Suijlekom

Fractievoorzitter sinds 2018 en raadslid sinds 2010. Docent scheikunde aan Koning Willem II College in Tilburg.

“Onze kinderen verdienen goed onderwijs in eigentijdse gebouwen en goede buitenschoolse voorzieningen.”

Portefeuille:

 • Financiën en Belastingen
 • Sport
 • Omgevingswet
 • Dierenwelzijn
 • Onderwijs en Educatie
 • Personeel en Organisatie
 • Regionale/Intergemeentelijke Samenwerking
 • Juridische Zaken

Frits Klijs

Raadslid sinds 2014. Teamleider maatvoering en landmeetkunde bij BAM Infra Rail. Actief als jonge huisvader!

“Zorgen voor een duurzaam Dongen voor de komende generaties.”

Portefeuille:

 • Waterbeheer
 • Afval
 • Natuur
 • Energie
 • Ruimte
 • Bouwen
 • Economische Zaken
 • Vergunningverlening

Iris Jansen

Secretaresse bij Van de Water Makelaars.

“De jeugd is erg belangrijk maar nog weinig politiek betrokken. Ik wil graag in de gemeente raad met name de jeugd een stem geven. De belangen van alle Dongenaren staan voorop.”

Portefeuille:

 • Wonen
 • Centrumontwikkeling
 • Communicatie
 • Algehele Representatie
 • Bedrijfsvoering
 • Sociaal Domein

 

 

Colinda Blous – Verkooijen

Raadslid sinds 2014. Coördinator Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD). Voorzitter Scouting De Stormvogels. Lid carnavalsvereniging De Schuimsnuivers. Lid redaktie carnavalskrant ’t Peeke.

“Ik wil mijn bijdrage leveren aan een fijn en leefbaar Dongen, waar echt iedereen meetelt en mee kan doen.”

Portefeuille:

 • Cultuur
 • Recreatie en Toerisme
 • Jeugd- en Jongerenwerk
 • Participatie- en Arbeidsmarktbeleid
 • Armoedebeleid
 • Dienstverlening
 • Sociaal Domein

 

Rob Biesheuvel

Raadslid sinds 2014. Bestuurslid BZA Dongen. Bestuursvoorzitter VVE Poortgebouw Rosariopark. Voorzitter Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF) Dongen en ’s Gravenmoer.

“Dongen moet leefbaar en veilig blijven, daar gaan we op inzetten.”

Portefeuille:

 • Leefbarheid, Wijk- en Dorpsraden
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Verkeer en Vervoer

 

 

 

Cees Zwaal

Assortimentsmanager Koninklijke Luchtmacht. Voorzitter Wijkraad Dongen West 2. Voorzitter werkgroep Verrassend Dongen. Voorzitter De wereld in Dongen.

“Bewoners betrekken bij ontwikkeling van hun woonomgeving, samen kansen zoeken voor een veilige en optimale woongenot.”

Portefeuille:

 • Accommodatiebeleid
 • Project gebedsvisie ’t Blik
 • Grondbeleid
 • Project gebiedsvisie Kanaaldijk-Noord
 • Openbare Werken
 • Monumentenbeleid
 • Handhaving
 • Beeldende Kunst en Kunstaankopen

 

Gert-Jan van Broekhoven

Lid Financiële Commissie en Steunfractielid. Senior financieel medewerker Dentconnect. Verenigingsscheidsrechter en lid financiële commissie D.V.V.C.  Penningmeester Buurtvereniging De Polder. Hobby trompet spelen. Financiële commissie gemeente Dongen sinds juli 2017.

“We zullen de financiën goed bewaken zodat er een goede en solide basis is om het geld te kunnen laten rollen voor nieuwe ideëen en versteviging van bestaande plannen. Dat klinkt mij als muziek in de oren”

Portefeuille:

 • Financiën
 • Onderwijs