Column de Entree

1 maart 2021 0 Door Denise Kunst

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 25 februari hebben we de invulling en de toekomstige locatie van de Entree besproken. Bij de Entree kun je terecht als je hulpvragen op het gebied van werk, inkomen, onderwijs en zorg. Binnen de Entree werkt de gemeente onder andere samen met IMW, ContourdeTwern, MEE en de SWOD. Afgelopen jaar hebben zij de samenwerking geëvalueerd en een gezamenlijke missie, visie en doelstelling opgesteld over hoe zij de samenwerking kunnen verbeten. Hierin kwam onder andere de wens van een Dorpsteam naar voren. Het Dorpsteam zal er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de gemeente of een van de ketelpartners dichter bij de inwoners/hulpvrager komt te staan. Voor ons zijn met deze doorontwikkeling van een dorpsteam een aantal dingen belangrijk.

 

Wat ons betreft :

  • wordt er eerst onderzoek gedaan naar wat inwoners verstaan onder laagdrempelige zorg en een laagdrempelige locatie. Deze uitkomsten moeten meegenomen worden in het plan van aanpak voor een Dorpsteam.
  • worden de bevindingen van de WMO-adviesraad meegenomen in de visie, missie en doelstellingen van het Dorpsteam.

* worden de WMO-adviesraad en participatieraad beide betrokken bij verdere uitwerking.

  • is de huisvesting van De Entree volgend op de onderzoeken en niet leidend voor verdere uitwerking van plannen.

Wij vinden het erg belangrijk dat De Entree en het toekomstige dorpsteam laagdrempelig blijft: onze inwoners moeten het gevoel hebben dat ze met hun hulpvraag bij de gemeente of ketenpartners terecht kunnen. Met een motie en amendement hebben we de wethouder deze kaders meegegeven. Door goede samenwerking in de raad, is het amendement raadsbreed ingediend en werd de motie raadsbreed aangenomen. Naar verwachting kunnen we de eerste resultaten van het plan van aanpak in het eerste kwartaal van 2022 verwachten.

Iris Jansen
Volkspartij Dongen