GRIP OP JEUGDZORG

23 februari 2019 0 Door Denise Kunst

Tekorten in het sociaal domein

Steeds meer jongeren doen een beroep op jeugdzorg. Ondertussen blijkt uit onderzoek dat bijna alle gemeenten blijven worstelen met de uitvoering van de taken in het sociale domein, met name in de jeugdzorg. Ook raadsleden van Volkspartij Dongen ervaren onvoldoende grip te hebben op het grote en complexe dossier van de jeugdzorg. Zij vrezen voor oplopende budgettaire tekorten.

Eén van de belangrijkste redenen is de geringe invloed die kan worden uitgeoefend vanwege de uitvoering op afstand. Daarbij zijn er zorgverleners die meer dan een jaar wachten met het indienen van hun declaraties. Wat bovendien niet hielp, is dat het college tot eind vorige week niet bepaald scheutig was met informatie naar de raad. Wat wél helpt is dat, naar aanleiding van vragen van Volkspartij Dongen, wethouder Vullings zijn toezegging is nagekomen de gemeenteraad vóór de opiniërende raadsvergadering van 21 februari te zullen informeren over de financiën en ontwikkelingen van de jeugdzorg en WMO .

Inzicht en sturing

Want wij willen wij als VPD graag weten waar de financiële problemen en risico’s zitten. Deze informatie is voor ons broodnodig om inzicht te krijgen in de oorzaken van de oplopende tekorten en daarmee de mogelijkheden om te kunnen sturen op een kwalitatief toereikend jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. Daarmee zou ook het huidige bekostigingsmodel een kritische blik mogen ondergaan met als toets: in hoeverre bepaalt het zorgaanbod de vraag?

Oplossingen?

Een oplossing vraagt in ieder geval verandering van het huidige beleid met als basis een financieel systeem dat voor het sociaal domein afdoende werkt. Daar zijn middelen en maatregelen voor nodig, maar niet zonder de basis van een gedeelde visie met als doel om onze kinderen in Dongen zo veilig en gezond mogelijk te laten opgroeien. De gemeente Dongen is verantwoordelijk voor goede jeugdzorg en ook Volkspartij Dongen wil zich daar maar al te graag voor inzetten.

Jessie Nijman