Versterken & Vernieuwen – coalitieakkoord 2022-2026

Versterken & Vernieuwen

Het resultaat van de onderhandelingen met CDA Dongen – ’s Gravenmoer is het coalitieakkoord met thema “Versterken & Vernieuwen”.  Vanuit dit akkoord gaan we het beleid van de gemeente Dongen de komende jaren vormgeven. Dit akkoord is onze leidraad, maar maakt ons niet blind en doof voor ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen voorzien. Het akkoord is op hoofdlijnen, om ruimte te bieden aan inwonerparticipatie en samenwerking met alle politieke partijen.

Wethouder Jansen

Voor de Volkspartij Dongen is René Jansen wethouder geworden. Hij heeft onder andere financiën, sport, cultuur, klimaat, afval & milieu, accommodatiebeleid, leefbaarheid, en recreatie & toerisme in zijn portefeuille.

Wethouder Jansen

Voor de Volkspartij Dongen is ook Denise Kunst wethouder geworden. Zij heeft onderwijs en zorg & welzijn in haar portefeuille.

Fractie

De zeven fractieleden van de Volkspartij Dongen hebben de verschillende onderwerpen onderling ook in portefeuilles gesplitst. Voor een overzicht, kunt u hier naar de Portefuilleverdeling 2022-2026  klikken.

Het coalitieakkoord kunt u hier lezen of downloaden: Coalitieakkoord op hoofdlijnen VPD CDA Dongen – ’s Gravenmoer 19052022