Kleine greep uit afgelopen week

1 oktober 2020 0 Door Denise Kunst

Overlast gaskanonnen

De afgelopen maanden wordt in verschillende Dongense wijken veel overlast ondervonden van harde doffe klappen van knalapparaten die worden ingezet tegen overlast van vogels. Uit onze correspondentie blijkt dat meermalen klachten zijn ingediend: zowel bij gemeente als OMWB. Inwoners voelen zich door de knallen in en om hun huis belaagd, honden reageren met angst en stress, (broedende) vogels worden gestoord (wat in een EVZ bijzonder tegenstrijdig is). Natuurlijk, de beleving van geluidshinder is subjectief maar onomstotelijk een sfeer verminderend en hinderlijk element in de leefomgeving voor mens en dier met negatief effect op gezondheid.

Onze fractie is door meerdere inwoners benaderd om geluidsoverlast door gaskanonnen aan de orde te stellen in de gemeenteraad. Door VPD werden in de raadsvergadering verhelderende vragen gesteld aan de portefeuillehouder. De antwoorden stellen ons op dit moment helaas nog niet gerust en onze fractie zal dit onderwerp op de agenda houden omdat wij belang hechten aan behoud en versterking van leefbaarheid voor mens en dier.

 

Wapenstok BOA

Ons blijkt dat bij onze BOA’s de behoefte toeneemt voor het mogen dragen van een wapenstok. In bijzondere situaties maar ook in de huidige normale dagelijkse handhaving wordt de vraag naar geschikte verdedigingsmiddelen groter.  Eind dit jaar start een landelijke pilot BOA met wapenstok. Wij zijn benieuwd naar de resultaten en zullen nauwlettend in de gaten houden hoe wij de veiligheid en weerbaarheid van onze BOA’s kunnen waarborgen, en daarmee ook de veiligheid van Dongen.

Aangezien een column maar een beperkt aantal woorden mag omvatten is bovenstaande slechts een  kleine greep uit onderwerpen waarvan wij weten dat ze leven bij nogal wat Dongenaren.

In principe staan wij met “Praat Op Straat” elke 1e zaterdag van de maand van 10-12 uur op het Looiersplein waar u welkom bent voor  uw mening, vragen, problemen, ideeën, of een praatje. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal dit tot onze spijt op zaterdag 3 oktober niet plaats kunnen vinden. Maar hebt u als lezer zaken die ú van belang vindt om met onze fractie te delen? Meldt het ons via fractie@volkspartijdongen.nl

Op www.facebook.com/VolkspartijDongen  en  http://volkspartijdongen.nl  vindt u altijd onze actuele berichtgeving.

Namens de fractie van de Volkspartij, Jessie Nijman