Begroting 2020-2023: Dongen Doelgericht

31 oktober 2019 0 Door Denise Kunst

Op donderdag 7 en 14 november wordt de begroting 2020-2023 door de gemeenteraad besproken. De aangeboden begroting is sluitend, maar de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden, gaan we allemaal voelen.

Dat Dongen financieel in zwaar weer zit, is al maanden bekend. De opgave om te komen tot een sluitende begroting zijn opgelopen naar €4,1M. Een belangrijke oorzaak zijn de toenemende kosten in de jeugdzorg en WMO. De rijksoverheid heeft de taken enkele jaren geleden overgedragen aan gemeenten. Zij heeft echter meteen een forse korting op de budgetten toegepast. Daarnaast is het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft ook nog gestegen. Aan de eigen bijdrage die gemeenten mogen heffen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zijn plafonds ingesteld die de kosten bij lange na niet dekken. Ook voor de toename in zorgvragen of -kosten wordt onvoldoende budget vanuit de regering beschikbaar gesteld, waardoor de opgave alleen maar groter wordt.

Toch wil de Volkspartij Dongen haar schouders zetten onder deze opgave. We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid in Dongen! Hoewel de tekorten niet aan onze gemeente kunnen worden verweten, maar aan de landelijke besluitvorming van de regeringspartijen. Zij blijven volhouden dat gemeenten het wel kunnen met de huidige budgetten, of kondigen slechts verhogingen van budget aan die op voorhand onvoldoende zijn.

De fractie van de Volkspartij Dongen is al druk bezig met de voorbereiding van de begrotingsbehandeling. De technische vragen bij de begroting zijn ondertussen ingediend en we wachten de beantwoording af.

In Dongen doen we dingen samen, en we kunnen het ook samen! We laten ons niet klein krijgen door de “grote” landelijke politiek, maar lossen het op lokaal niveau op.
Graag horen we daarin ook úw mening! Praat komende zaterdag met ons, tijdens Praat op Straat. Verschillende leden van de fractie van de Volkspartij Dongen komen na de start van de optocht van historische voertuigen (om ongeveer 10.30) naar onze vaste locatie op het Looiersplein en blijven tot 12.30.
Zien we u daar?

Namens de fractie van de Volkspartij Dongen,

Denise Kunst

fractievoorzitter