De gemeenteraad is weer begonnen!

12 september 2019 0 Door Denise Kunst

Net als de scholen, is ook de gemeenteraad weer begonnen aan het nieuwe (politieke) jaar. De eerste agenda leek niet vol, maar er bleek genoeg te bespreken tijdens de eerste opiniërende raadsvergadering.

Het bestemmingsplan Hoek Hoge Ham 120 en Geer was het eerste agendapunt. De meningsverschillen tussen belanghebbenden zijn zeker de moeite van het bespreken waard, maar horen procedureel niet thuis in de bestemmingsplanwijziging. De wijziging kan daarom op steun van de Volkspartij Dongen rekenen.

Over het nieuwe beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening werd uitgebreid gesproken. Ondanks dat de Volkspartij Dongen enkele kritische opmerkingen heeft bij het voorstel, is de fractie wel tevreden dat de Adviesraad Participatiewet positief heeft gereageerd. Wethouder Lepolder heeft toegezegd dat een aantal opmerkingen vanuit de raad nog worden uitgezocht.

Complimenten waren er daarna van alle partijen voor burgemeester Starmans, omdat de eerste vrachten met infill (zand en rubber) van Tuf worden afgevoerd.  De fractie van de Volkspartij Dongen blijft de ontwikkelingen rondom Tuf natuurlijk volgen!

Het laatste agendapunt was de rondvraag. Hierin stelde Jessie Nijman vragen over de vervuiling van vijvers in De Biezen eerder dit jaar en over versnipperd zwerfafval op grasvelden en bermen. Denise Kunst vroeg naar oplossingen voor gebrekkige communicatie bij werkzaamheden zoals afgelopen weken in Dongen-Vaart. Colinda Blous informeerde naar de gemeentelijke kosten van het plaatsen van het kunstwerk De Zonnevogel op de rotonde van de Middellaan omdat er ook een bijdrage is van de vroegere adviescommissie Wonen. Tot slot stelde Cees Zwaal twee vragen. Hij wilde weten wat de stand van zaken is rondom de verkoop van ’t Schouw aan het moskeebestuur. Verder verzocht hij het College om de gemeenteraad te informeren naar de gevolgen voor Dongen van de uitspraak over de stikstofuitstoot (PAS-regeling) van de hoogste rechter. Kijk op onze Facebook-pagina voor de beantwoording!

Op 19 september a.s. neemt de gemeenteraad besluiten over de raadsvoorstellen. Ook praten we dan over de keuzenota als voorbereiding op de begroting. Deze nota is de eerste uitwerking van de maatregelen die in Dongen genomen moeten worden om het huishoudboekje (weer) op orde te krijgen.

Bent u benieuwd naar de mening van de Volkspartij Dongen en de andere partijen? U bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering begint om 20.00 in de raadszaal in het gemeentehuis.

Namens de fractie van de Volkspartij Dongen,

Denise Kunst, fractievoorzitter