Arbeidsmigranten in Glorieux.

1 maart 2019 0 Door Denise Kunst

Het voornemen om arbeidsmigranten te huisvesten in Glorieux heeft heel wat losgemaakt in Dongen en wijk West I in het bijzonder.

Mede door de omvang ontstond onrust over mogelijke overlast, parkeerdruk etc.

Voor Volkspartij Dongen was dit reden om het onderwerp te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag.

Raadslid Cees Zwaal heeft namens Volkspartij Dongen vragen gesteld aan de wethouder. Deze vragen gingen in op de regie van de wethouder; wij hopen dat de wethouder de regie naar zich toe kan trekken en zorgdraagt voor goede communicatie. We hebben vragen gesteld over de mogelijke overlast en de parkeerdruk. Wij zijn blij dat de arbeidsmigranten geen eigen auto’s zullen meebrengen maar de fiets gebruiken om zo geen extra parkeerdruk te veroorzaken voor de buurt. Verder vinden wij het belangrijk dat omwonenden ergens terecht kunnen voor de eventuele overlast die zij ervaren tijdens de bewoning. Daarmee kunnen ze terecht bij twee beheerders die tevens in Glorieux komen te wonen.

Wij vinden het goed dat de wethouder het voorbeeld heeft aangedragen van Jong Fruit in Dongen-Vaart. Daar was een voornemen voor uitbreiding van huisvesting van arbeidsmigranten zorgvuldig uitgewerkt door de initiatiefnemer, waarbij de dialoog met omwonenden goed is verlopen en de mogelijke zorgen voor omwonenden zijn weggenomen.

Op dit moment is door het college nog geen beslissing genomen over de huisvesting in Glorieux. De initiatiefnemer heeft al een principeverzoek ingediend maar moet aanvullende gegevens aanleveren.

Volkspartij Dongen is niet tegen arbeidsmigranten. Wij begrijpen dat ook gemeente Dongen zijn verantwoordelijkheid moet nemen als een initiatiefnemer een verzoek indient voor huisvesting van arbeidsmigranten. Wat wij wel heel belangrijk vinden is dat dit goed wordt getoetst aan het wettelijk kader, dat er goede dialoog wordt gevoerd met omwonenden en dat tijdens de bewoning wordt gecontroleerd en gehandhaafd indien nodig.