N629, natuurcompensatie en gebiedsontwikkeling.

1 februari 2019 0 Door Denise Kunst

N629

Als Volkspartij Dongen zijn wij altijd voorstander geweest om de verkeersituatie van de N629 te verbeteren. Wij zijn als partij verheugd dat voor de zomer 2019 de eerste werkzaamheden gaan starten waarmee uiteindelijk door het nieuwe tracé een veiligere verkeerssituatie ontstaat. Tevens wordt in de nieuwe situatie de bereikbaarheid van Dongen verbeterd.

Natuurcompensatie

Als gevolg van het nieuwe tracé, hebben de Provincie, gemeente Oosterhout en Dongen tevens besloten om het gebied rondom de N629 te verbeteren. Dit gebied strekt zich uit langs de Heistraat, Duiventoren tot en met de Groenstraat/Hoge Dijk. Het gebied is groter dan de verplichte natuurcompensatie en daarmee ontstaan unieke kansen voor dit gebied. Als partij zijn wij dan ook van mening dat dit een positieve impuls aan Dongen zal geven. Hierbij denken we aan ontspanning, sport, natuur en cultuur.

Gebiedsontwikkeling

Als partij hebben wij altijd inwonersparticipatie hoog in het vaandel staan. Wij zijn dan ook verheugd dat de afgelopen weken initiatieven zijn ontplooid om inwoners, ondernemers en verenigingen hun visie te geven op de kansen die in dit gebied ontstaan. Tijdens het Dromenlab  op 26 en 27 januari kon een ieder zijn zegje doen; kansrijke plekken aangeven met daarbij een toelichting en specifieke wensen. Ook de toezegging van de betrokken ambtenaren om alle belanghebbenden, dus ook u als inwoner, te blijven betrekken in het proces steunen wij. De keuze om de Dongenaren via diverse media te blijven informeren over de verdere ontwikkelingen vinden wij een juiste beslissing.

Praat op Straat

De eerste zaterdag van de maand,  2 februari,  staan wij zoals gebruikelijk tussen 10:00 en 12:00 uur op het Looiersplein voor onze Praat op Straat. Heeft u op of aanmerkingen over de gebiedsontwikkeling of op andere punten dan nodig ik u graag uit om met ons van gedachten te wisselen. De koffie staat klaar!

 

Cees Zwaal, Raadslid Volkspartij Dongen.