TUF – GENOEG VRAGEN GESTELD. SAMEN WERKEN AAN EEN OPLOSSING

1 november 2018 0 Door Denise Kunst

De afgelopen weken was TUF Recycling in Dongen hét gesprek van de dag. Ook in de gemeentelijke politiek is de situatie van TUF Recycling regelmatig besproken. Al drie jaar geleden, in oktober 2015, heeft Frits Klijs namens de Volkspartij Dongen voor de eerste maal vragen gesteld. Op dat moment gingen de vragen nog over de vergunning, of beter gezegd, het ontbreken van een vergunning voor de activiteiten van TUF Recycling. Op dat moment was al duidelijk dat een vergunning niet te weigeren was.

De fractie van de Volkspartij Dongen heeft sinds die tijd geregeld vragen gesteld. Vragen over de vergunning, over de rommel buiten het terrein, de hoeveelheid opgeslagen grasmatten en de milieu-effecten. Deze vragen zijn in die periode ook steeds beantwoord. Ook werden we op de hoogte gehouden van de belangrijkste controles en handhaving die daaruit voortkwam. Want het was al snel duidelijk, dat na het afgeven van de vergunning TUF Recycling niet aan de voorwaarden in de vergunning voldeed. Daarnaast werden opgeloste overtredingen meestal gevolgd door nieuwe. 

De gemeente heeft onder leiding van burgemeester Starmans, die handhaving in haar portefeuille heeft, de verschillende en langdurige stappen van handhaving doorlopen. Het is nu eenmaal een lang traject, waarin de verschillende en opeenvolgende stappen zo zorgvuldig mogelijk zijn gezet. Slechts op één moment had er duidelijk sneller ingegrepen kunnen worden, dan is gedaan. Dat moment was afgelopen zomer. De reden van uitstel is duidelijk: liever een overname met oplossing van de problemen door een nieuwe partij, dan een slot op de deur en onzekerheid of de kosten van het oplossen van de problemen voor de gemeente (en dus haar inwoners) zijn. Helaas is de overname afgeketst en blijft de onzekerheid voor de toekomst. 

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. De gevolgen voor TUF Recycling zijn nog onbekend. De Volkspartij Dongen is daarbij niet blind voor de milieu-effecten. Die moeten goed onderzocht en tegengegaan worden. Natuurlijk zijn we ook niet blind voor de financiële risico’s. Veel hiervan hangt af van de toekomst van TUF Recycling en de aandacht vanuit de landelijke politiek en de (on)mogelijkheden om kunstgras te laten recyclen. Pas als we zicht hebben op de effecten voor de gemeente Dongen, of op z’n minst een goede inschatting kunnen maken, kunnen we bepalen welke kosten we als risico opnemen. Tot die tijd blijven we TUF Recycling, en de ontwikkelingen eromheen, scherp volgen. 

Namens de fractie van Volkspartij Dongen,

Denise Kunst – van Suijlekom