Interpellatiedebat en bespreking TUF Recycling

25 oktober 2018 0 Door Denise Kunst

De afgelopen weken is TUF volop in het nieuws geweest, met als trieste hoogtepunt de brand op donderdag 11 oktober.
Die avond zou de gemeenteraad de situatie rondom TUF bespreken. De brand bracht hier verandering in, en de complete agenda werd doorgeschoven naar 25 oktober.

De oppositie besloot tot het aanvragen van een interpellatiedebat. In 33 vragen met een aantal deelvragen werd burgemeester Starmans bevraagd over “hoe het zover heeft kunnen komen”. Voor de coalitie was dit interpellatiedebat niet nodig. TUF stond al als agendapunt op de planning. En tijdens de bespreking zou alle ruimte voor vragen zijn geweest. De burgemeester weerde zich prima! Alle vragen werden beantwoord op rustige toon, waarbij in de beantwoording meer dan voldoende was. Complimenten voor deze beantwoording! Alle vragen en antwoorden vindt u hier.

Tijdens het bespreken van het agendapunt TUF wel het debat soms fel. De oppositie diende drie moties in, die het alle drie niet haalden tijdens de stemming. Een motie van de coalitie om als gehele raad, de Tweede Kamer-fracties op te roepen om met de Staatssecretaris over kunstgrasrecycling in gesprek te gaan werd unaniem aangenomen. Een prima resultaat dus.